מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה

מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה
מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה
מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה מאפינ'ס רוברב עם גלייז יוגורמה וריבה
מוצרים במתכון: יוגורמה גביע
מספר מנות: 10-12

מכיל גלוטן